לאחרונה הצטרף אלינו ליאור
שזה עתה עשה עליה מגרמניה.
ליאור שובץ לחטיבת הנח”ל ומתכוון להגיע לגיבוש לסיירת.
כל חברי העמותה מאחלים לליאור בהצלחה בשירות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *